InschrijvenVoornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Geboortedatum
Categorie
Opmerking

Cursist verklaart :

β€’ Dat hem/haar de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen niet is ontzegd, zijn/haar rijbewijs niet is ingevorderd, noch zijn/haar rijbewijs is ingenomen krachtens de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften;
β€’ Dat hem/haar de eigen verklaring inzake uw gezondheid naar waarheid wordt ingevuld met JA of Nee. Het opzettelijk geven van onjuiste antwoorden is strafbaar ingevolge artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1995;
β€’ Dat de rijschool hem/haar als cursist uitleg heeft gegeven over het lesoverzicht en de instructievorderingenkaart, die U op de uitgereikte app kunt opvragen;
β€’ Dat de rijschool met U de prijsafspraken heeft vastgelegd en erop gewezen, dat U de Algemene voorwaarden op de website https://www.hbrijopleiding.nl zal raadplegen

Bent U jonger dan 18 jaar dan moet deze inschrijving/overeenkomst schriftelijk worden ondertekend door een (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger. Voorts dient een kopie van het identiteitsbewijs van de (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger te worden verstrekt aan de rijschool.

De rijschool zal een kopie van deze inschrijving/overeenkomst U overhandigen.

 

× Hoe kan ik je helpen?