Inschrijven code95Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Geboortedatum
Categorie
Opmerking

Cursist verklaart :

β€’ Dat hem/haar de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen niet is ontzegd, zijn/haar rijbewijs niet is ingevorderd, noch zijn/haar rijbewijs is ingenomen krachtens de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften;
β€’ Dat hem/haar de eigen verklaring inzake uw gezondheid naar waarheid wordt ingevuld met JA of Nee. Het opzettelijk geven van onjuiste antwoorden is strafbaar ingevolge artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1995;
β€’ Dat de rijschool hem/haar als cursist uitleg heeft gegeven over het lesoverzicht en de instructievorderingenkaart, die U op de uitgereikte app kunt opvragen;
β€’ Dat de rijschool met U de prijsafspraken heeft vastgelegd en erop gewezen, dat U de Algemene voorwaarden op de website https://www.hbrijopleiding.nl zal raadplegen

 

× Hoe kan ik je helpen?